Luk reklame

Regler for brug af Cleco.dk

Cleco.dk er en portal for folk med involvering med rengøringsbranchen, hvor formålet er at networke og hjælpe hinanden til at opnå bedre resultater og højere vækst. Konceptet bag Cleco.dk er, at brugerne kan stille spørgsmål, få råd og vejledning, udveksle oplysninger, annoncer m.m. fra andre brugere. Det er således ikke Cleco.dk, der leverer indholdet til brugerne.

Ansvarsfraskrivelse
Cleco.dk stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form som den er og forefindes. Cleco.dk har i intet tilfælde ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på portalen tilgængeliggjorte informationer, uanset art. En hvilken som helst anvendelse af portalen, herunder downloading, tilegnelse og udnyttelse af informationer, som er tilgængeliggjort på Cleco.dk, sker på brugerens eget ansvar og for egen risiko. Cleco.dk kan således i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugerens anvendelse af portalen.

Cleco.dk fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte og følgeskader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade som følge af, at du har handlet i tillid til råd eller vejledning fra andre brugere af Cleco.dk eller Cleco.dk 's ansatte.

Cleco.dk vil i overensstemmelse med gældende lovgivning slette ulovligt indhold på Cleco.dk. Cleco.dk påtager sig intet ansvar over for nogen i den forbindelse. Cleco.dk forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet på Cleco.dk og kan begrænse eller afbryde adgangen til Cleco.dk til enhver tid, uden at dette kan medføre nogen form for ansvar for Cleco.dk eller tilbagebetaling af evt. Plus medlemskaber eller andre ydelser.

Links til andre web-sites er kun medtaget som hjælp til brugerne. Ved linking til tredjemands sider har Cleco.dk intet ansvar for indholdet af sådanne sider.

Immaterielle rettigheder
Med mindre andet udtrykkeligt er anført, må brugeren påregne, at Cleco.dk og de herpå tilgængeliggjorte informationer af enhver art nyder immaterialretlig beskyttelse, hvorfor anvendelse heraf alene må foretages inden for rammerne af gældende lov.
Cleco.dk forbeholder sig ret til uden varsel at slette en bruger, hvis brugeren vurderes stødende eller generer andre brugere.

Når brugeren skriver indlæg, opslår materiale eller på anden måde lægger indhold ind på cleco.dk, så giver brugeren Cleco.dk en tidsubegrænset og ikke-eksklusiv ret til at bruge indholdet på alle medier.

Brugere må under ingen omstændigheder kopiere eller på anden måde offentliggøre andre folks beskyttede værker på Cleco.dk. 

Samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og varemærker, til Cleco.dk tilhører Cleco.dk. Tekst, varemærker og logoer, der vises på Cleco.dk, må ikke anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra Cleco.dk

cleco samarbejder med:

cron