Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Nykøbing Falster: Rengøring - 248629-2018

Danmark-Nykøbing Falster: Rengøring

2018/S 109-248629

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
Nykøbing Falster
4800
Danmark
Kontaktperson: Dorthe Hilleke Andreassen
Telefon: +45 54732709
E-mail: dha@guldborgsund.dk
NUTS-kode: DK022
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.guldborgsund.dk

I.2)
Information om fælles indkøb
I.4)
Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)
Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Rengøring af Nykøbing F. Teater

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Rengøring af Nykøbing F. Teater.

II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)
Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:
Guldborgsund Kommune.

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Rengøring af Nykøbing F. Teater.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Planger for organisering af opgaveløsningen / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Initiativer og aktiviteter til reduktion af det eksterne miljøs belastning / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Initiativer og aktiviteter til forbedring af medarbejdernes arbejdsmiljø / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Innovative tiltag af administrativ og servicemæssig karakter / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Kontrakten kan forlænges op til 12 mdr.

II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 068-151108
IV.2.8)
Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)
Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:
Rengøring af Nykøbing F. Teater

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
29/05/2018
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
Elite Miljø A/S
21018392
Ormhøjgårdvej 12
Horsens
8700
Danmark
Telefon: +45 70654800
E-mail: eb@elitemiljoe.dk
NUTS-kode: DK042
Internetadresse: www.elitemiljoe.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 400 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 200 000.00 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)
Yderligere oplysninger:
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø.
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Klage over EU-udbud skal indgives til Klagenævnet og være modtaget inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelse af ordregivers bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/06/2018

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron