Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Hillerød: Rengørings- og sanitetstjenester - 506244-2018

Danmark-Hillerød: Rengørings- og sanitetstjenester

2018/S 221-506244

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Jacob Haim
Telefon: +45 38665812
E-mail: jacob.haim@regionh.dk
NUTS-kode: DK01
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/Co ... ndex/66963

I.2)
Information om fælles indkøb
I.4)
Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)
Hovedaktivitet
Sundhed
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Rengøring og serviceopgaver på Amager Hospital

Sagsnr.: 18008464
II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90900000
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Rengøring og serviceopgaver på Amager Hospital. Rengøringsydelsen skal leveres med udgangspunkt i følgende danske standard og retningslinje fra Statens Serums Institut: ”Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer for rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler” (NIR). DS/INSTA 800:3 14.3.2011. ”Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvaliteten”.

II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)
Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 91 060 900.00 DKK
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90900000
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Rengøring og serviceopgaver på Amager Hospital. Rengøringsydelsen skal leveres med udgangspunkt i følgende danske standard og retningslinje fra Statens Serums Institut: ”Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer for rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler” (NIR). DS/INSTA 800:3 14.3.2011. ”Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvaliteten”.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
— Se udbudsmateriale.

II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 061-134881
IV.2.8)
Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)
Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:
Rengøring og serviceopgaver på Amager Hospital

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
15/06/2018
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
ISS Facility Services A/S
14 40 60 42
Søborg
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 91 060 900.00 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)
Yderligere oplysninger:
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://wwwkfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2018

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron