Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Esbjerg: Vinduespudsning - 232515-2019

Danmark-Esbjerg: Vinduespudsning

2019/S 096-232515

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Esbjerg Kommune
29189803
Torvegade 74
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Christian Meyer Pedersen
E-mail: chp27@esbjergkommune.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/95136772.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.esbjergkommune.dk/

I.2)
Information om fælles indkøb
I.4)
Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)
Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Tilbudsfase - Begrænset udbud på levering af vinduespolering til Esbjerg Kommune - Delaftale 1 - 5

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90911300
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Esbjerg Kommune gennemfører begrænset udbud af rammeaftaler vedr. polering af vinduer i kommunens bygninger.

Rammeaftalen vil være obligatorisk og dermed bindende for alle kommunens afdelinger og institutioner, såfremt disse ønsker at få poleret vinduer af en ekstern leverandør.

Udbuddet er opdelt i følgende 5 geografisk inddelte delaftaler:

— Delaftale 1: Alle adresser i postnummer 6700,

— Delaftale 2: Alle adresser i postnummer 6710,

— Delaftale 3: Alle adresser i postnummer 6705 og 6715,

— Delaftale 4: Alle adresser i postnummer 6731, 6740, 6670, 6690 og 6818,

— Delaftale 5: Alle adresser i postnummer 6760 & 6771.

II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)
Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 198 503.12 DKK
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Delaftale 1 - Alle adresser i postnummer 6700

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Esbjerg Kommune

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Udbud af rammeaftale på levering af vinduespolering til Esbjerg Kommune.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Delaftale 2 - Alle adresser i postnummer 6710

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Esbjerg Kommune

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Udbud af rammeaftale på levering af vinduespolering til Esbjerg Kommune.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Delaftale 3 - Alle adresser i postnumrene 6705 og 6715

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Esbjerg Kommune

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Udbud af rammeaftale på levering af vinduespolering til Esbjerg Kommune.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Delaftale 4 - Alle adresser i postnumrene 6731, 6740, 6670, 6690 og 6818

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Esbjerg Kommune

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Udbud af rammeaftale på levering af vinduespolering til Esbjerg Kommune.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Delaftale 5 - Alle adresser i postnumrene 6760 & 6771

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Esbjerg Kommune

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Udbud af rammeaftale på levering af vinduespolering til Esbjerg Kommune.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 225-514838
IV.2.8)
Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)
Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:
Tilbudsfase - Delaftale 1 - Begrænset udbud på levering af vinduespolering til Esbjerg Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
12/03/2019
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
Erhvervspolereren ApS
Brændekilde Bygade 36
Odense SV
5250
Danmark
Telefon: +45 64752306
E-mail: info@epkh.dk
NUTS-kode: DK031
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 560 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 198 503.12 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
12/03/2019
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
Erhvervspolereren ApS
Brændekilde Bygade 36
Odense SV
5250
Danmark
Telefon: +45 64752306
E-mail: info@epkh.dk
NUTS-kode: DK031
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 480 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 395 662.52 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
05/03/2019
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
Forenede Service A/S
Buddingevej 312 - 316
Søborg
2860
Danmark
Telefon: +45 39555645
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 260 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 154 836.00 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
05/03/2019
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
Forenede Service A/S
Søborg
2860
Danmark
Telefon: +45 36555645
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 320 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 299 224.00 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 5
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
12/03/2019
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
Erhvervspolereren ApS
Brændekilde Bygade 36
Odense SV
5250
Danmark
Telefon: +45 64752306
E-mail: info@epkh.dk
NUTS-kode: DK031
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 860 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 596 332.65 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)
Yderligere oplysninger:
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2019

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron