Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Esbjerg: Vinduespudsning - 362287-2018

Danmark-Esbjerg: Vinduespudsning

2018/S 158-362287

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Esbjerg Kommune
29189803
Torvegade 74
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Christian Meyer Pedersen
E-mail: chp27@esbjergkommune.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/90001946.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.esbjergkommune.dk/

I.2)
Information om fælles indkøb
I.3)
Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/90001946.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/87675221.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/90001946.aspx
I.4)
Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)
Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Genudbud - Begrænset udbud på levering af vinduespolering til Esbjerg Kommune

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90911300
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Esbjerg Kommune gennemfører begrænset udbud af rammeaftaler vedr. polering af vinduer i kommunens bygninger.

Rammeaftalen vil være obligatorisk og dermed bindende for alle kommunens afdelinger og institutioner, såfremt disse ønsker at få poleret vinduer af en ekstern leverandør.

Udbuddet er opdelt i følgende 5 geografisk inddelte delaftaler:

— Delaftale 1: Alle adresser i postnummer 6700,

— Delaftale 2: Alle adresser i postnummer 6710,

— Delaftale 3: Alle adresser i postnummer 6705 og 6715,

— Delaftale 4: Alle adresser i postnummer 6731, 6740, 6670, 6690 og 6818,

— Delaftale 5: Alle adresser i postnummer 6760 & 6771.

Prækvalificerede tilbudsgivere kan vælge at afgive tilbud på en delaftale, flere delaftaler eller alle delaftaler, når tilbudsgiveren er prækvalificeret til de pågældende delaftaler.

Tryk her https://permalink.mercell.com/90001946.aspx

II.1.5)
Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 480 000.00 DKK
II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Alle adresser i postnummer 6700

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:
På ønskede adresser inden for postnummer 6700.

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Udbud til indgåelse af rammeaftale vedr. polering af vinduer i kommunens bygninger.

II.2.5)
Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 390 000.00 DKK
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2019
Slut: 31/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)
Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Alle adresser i postnummer 6710

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:
På ønskede adresser inden for postnummer 6710.

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Udbud til indgåelse af rammeaftale vedr. polering af vinduer i kommunens bygninger.

II.2.5)
Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000.00 DKK
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2019
Slut: 31/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)
Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Alle adresser i postnumrene 6705 og 6715

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:
På ønskede adresser inden for postnummer 6705 og 6715.

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Udbud til indgåelse af rammeaftale vedr. polering af vinduer i kommunens bygninger.

II.2.5)
Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 315 000.00 DKK
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2019
Slut: 31/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)
Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Alle adresser i postnumrene 6731, 6740, 6670, 6690 og 6818

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:
På ønskede adresser inden for postnummer 6731, 6740, 6670, 6690 og 6818.

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Udbud til indgåelse af rammeaftale vedr. polering af vinduer i kommunens bygninger.

II.2.5)
Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000.00 DKK
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2019
Slut: 31/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)
Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Alle adresser i postnumrene 6760 & 6771

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:
På ønskede adresser inden for postnummer 6760 & 6771.

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Udbud til indgåelse af rammeaftale vedr. polering af vinduer i kommunens bygninger.

II.2.5)
Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 215 000.00 DKK
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2019
Slut: 31/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)
Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)
Betingelser for deltagelse
III.1.1)
Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)
Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Positiv egenkapital:

- Ansøgere skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: Egenkapitalen i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være positiv. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Positiv egenkapital

- Ansøgere skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: Egenkapitalen i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være positiv. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)
Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
- Delaftale 1: Hvis du byder på delaftale 1, skal referencer for denne delaftale angives her. Ønskes du ikke

deltagelse på delaftale 1, markeres dette med "Ej relevant",

- Delaftale 2: Hvis du byder på delaftale 2, skal referencer på denne delaftale angives her. Ønskes du ikke

deltagelse på delaftale 2, markeres dette med "Ej relevant",

- Delaftale 3: Hvis du byder på delaftale 3, skal referencer på denne delaftale angives her. Ønskes du ikke

deltagelse på delaftale 3, markeres dette med "Ej relevant",

- Delaftale 4: Hvis du byder på delaftale 4, skal referencer på denne delaftale angives her. Ønskes du ikke

deltagelse på delaftale 4, markeres dette med "Ej relevant",

- Delaftale 5: Hvis du byder på delaftale 5, skal referencer på denne delaftale angives her. Ønkses du ikke

deltagelse på delaftale 5, markeres dette med "Ej relevant".

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ansøgere skal levere en beskrivelse af og erfaringer med vinduespoleringsopgaver, hvor dette er muligt, over de 3 betydeligste sammenlignelige leveringer af inden- og udendørs vinduespolering, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne, angivelse leverancens økonomiske størrelse, kontaktpersoner og deres kontaktoplysninger. Der skal være tale om løbende leveringer, eksempelvis til kommuner, andre offentlige myndigheder eller andre kunder af lignende størrelse.

Ansøgere skal levere referencerne, som nævnt ovenfor, for hver delaftale, som ansøgerne ønsker at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på.

III.1.5)
Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)
Kontraktbetingelser
III.2.1)
Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)
Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)
Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)
Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/09/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)
Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/09/2018
IV.2.4)
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)
Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/02/2019
IV.2.7)
Betingelser for åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:
Genudbud af kommunens indkøb af vinduespolering forventes gennemført i løbet af 2022.

VI.2)
Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)
Yderligere oplysninger:
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/08/2018

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron