Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Frederiksberg: Rengøring - 462816-2018

Danmark-Frederiksberg: Rengøring

2018/S 203-462816

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
TEC
Stæhr Johansens Vej 7
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Per Hjortshøj (på vegne af ordregiver)
E-mail: per@m2konsulenten.dk
NUTS-kode: DK012
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/86623534.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.tec.dk

I.2)
Information om fælles indkøb
I.4)
Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelsesinstitution
I.5)
Hovedaktivitet
Uddannelse
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Tildeling af kontrakt på rengøring og vinduespolering hos TEC 2018

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Dette er information om tildelingen i forbindelse med udbud af rengøring og vinduespolering hos TEC.

II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)
Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 26 500 000.00 DKK
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Delaftale 1, Rengøring

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90910000
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Rengøringen skal udføres på 7 adresser med et samlet rengøringsareal på 70 000 m2. Rengøringen skal udføres i henhold til DS/INSTA 800:2018. Ordregiver stiller opmålinger i RengøringsSystemet fra Data Know How vederlagsfrit til rådighed for tilbudsgiverne.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 65
Pris - Vægtning: 35
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Normalt brancherelevant ekstraarbejde.

II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Delaftale 2, Vinduespolering

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Poleringen skal udføres på 7 adresser med et samlet rengøringsareal på 70 000 m2. Poleringen skal generelt udføres 2-4 gange om året.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Normalt brancherelevant ekstraarbejde.

II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 125-285334
IV.2.8)
Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)
Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:
Delaftale 1, Rengøring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
11/10/2018
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
Partneren ApS
Transformervej 29, 1
Søborg
2860
Danmark
Telefon: +45 27240021
E-mail: hs@partneren.dk
Fax: +45 27240021
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 25 647 948.00 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:
Delaftale 2, Vinduespolering

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
11/10/2018
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
Profil Service A/S
Silovej 1
Karlslunde
2690
Danmark
Telefon: +45 88271766
E-mail: pern@profilservice.dk
Fax: +45 36171766
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 615 000.00 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)
Yderligere oplysninger:
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2018

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron