Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Herning: Rengøring af lokaler - 421394-2018

Danmark-Herning: Rengøring af lokaler

2018/S 186-421394

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Energnist I/S
dk
Uldjydevej 2
Att: Lars Bunch Kjærsgaard
7400 Herning
Danmark
Telefon: +45 962615338
Mailadresse: lakj@energnist.dk
Fax: +45 96261510

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.energnist.dk

I.2)
Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3)
Hovedaktivitet
Miljø
I.4)
Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej
Del II: Kontraktens genstand

II.1)
Beskrivelse
II.1.1)
Betegnelse for kontrakten
Serviceopgaver
II.1.2)
Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
NUTS-kode
II.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)
Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Serviceopgaver.
II.1.5)
CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100

II.1.6)
Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.2)
Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)
Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Del IV: Procedure

IV.1)
Type procedure
IV.1.1)
Type procedure
Offentlig
IV.2)
Tildelingskriterier
IV.2.1)
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Pris. Vægtning 60
2. Flexibilitet og knowhow. Vægtning 20
3. Opgaveløsning. Vægtning 20
IV.2.2)
Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)
Administrative oplysninger
IV.3.1)
Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2)
Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2018/S 124-283636 af 30.6.2018

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 1 Betegnelse: Produktionsfaciliteter i Kolding
V.1)
Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)
Oplysninger om tilbud
V.3)
Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
SSG A/S
Bjarkevej 8
8464 Galten
Danmark

V.4)
Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)
Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 2 Betegnelse: Administrationsfaciliteter i Kolding
V.1)
Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)
Oplysninger om tilbud
V.3)
Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Rengøringscompagniet aps
Jernet 21
6000 Kolding
Danmark

V.4)
Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)
Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 3 Betegnelse: Udenomsarealer Kolding
V.1)
Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)
Oplysninger om tilbud
V.3)
Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Hededanmark A/S
Ulvevænget 10
7100 Vejle
Danmark

V.4)
Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)
Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 4 Betegnelse: Kontor- og produktionsfaciliteter Esbjerg
V.1)
Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)
Oplysninger om tilbud
V.3)
Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
SMP Rengøring aps
Landbrugsvej 16
5260 Odense
Danmark

V.4)
Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)
Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 5 Betegnelse: Udenomsarealer Esbjerg
V.1)
Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)
Oplysninger om tilbud
V.3)
Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
OKNygaard
Bækgårdsvej 90
4140 Borup
Danmark

V.4)
Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)
Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)
Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)
Yderligere oplysninger:
VI.3)
Klageprocedurer
VI.3.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
VI.3.2)
Indgivelse af klager
VI.3.3)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.4)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26.9.2018

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron