Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-København: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer - 290339-2018

Danmark-København: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer

2018/S 127-290339

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU
Del I: Ordregivende enhed

I.1)
Navn og adresser
Metro Service A/S
21263834
Metrovej 3
København
2300
Danmark
Kontaktperson: Gerd Nina Frisch
Telefon: +45 32482818
E-mail: gnf@metroservice.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/86291213.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://metroservice.dk/

I.2)
Information om fælles indkøb
I.3)
Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/86291213.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/86291213.aspx
I.6)
Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Rengørings - og vedligeholdelses opgaver for Metro Service A/S

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90911000
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Udbuddet omfatter indgåelse af kontrakter om rengøring samt diverse relaterede opgaver af metrolinjerne M1+M2 med opstart 1.1.2019 og ophør 31.12.2021 med option for Metro Service på forlængelse af kontrakten op til 67 måneder, der enten kan være 12, 24 eller 31 måneder.

Udbuddet omfatter indgåelse af 6 delkontrakter. Det er muligt for tilbudsgiver at afgive tilbud på en eller flere (op til alle 6) delkontrakter.

De 6 delkontrakter er følgende:

— Stationsrengøring M1+M2 samt teknikum, skakter og Hit Squad team,

— Togrengøring M1+M2, sikkerhedsfunktionstjek, soignering på Main Line, montering af A3+A4 samt opsætning af informationsmateriale,

— Metrovej 3, Rengøring af CMC og tilbygninger,

— Graffitiafrensning M1+M2 samt fjernelse og afrensning af klistermærker,

— Vinduespolering M1+M2+CMC samt vask af glastage på højbanen,

— Genetablering af antiridse film og folie M1 + M2 samt udskiftning af piktogrammer.

Tryk her https://permalink.mercell.com/86291213.aspx

II.1.5)
Anslået samlet værdi
II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:
Udbuddet omfatter indgåelse af 6 delkontrakter. Det er muligt for tilbudsgiver at afgive tilbud på en eller flere (op til alle 6) delkontrakter.

II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Stationsrengøring

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911100
90911200
90919200
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Rengøring af stationer, teknik rum, skakter samt rengøring ved akut opståede behov (Hit squad team).

II.2.5)
Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)
Anslået værdi
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Option for Metro Service på forlængelse af kontrakten op til 67 måneder, der enten kan være 12, 24 eller 31 måneder.

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option for Metro Service på forlængelse af kontrakten op til 67 måneder, der enten kan være 12, 24 eller 31 måneder.

II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Togrengøring

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90900000
90917000
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Togrengøring, sikkehedsfunktionstjek, soignering på main line samt opsætning af info foldere.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)
Anslået værdi
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Option for Metro Service på forlængelse af kontrakten op til 67 måneder, der enten kan være 12, 24 eller 31 måneder.

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option for Metro Service på forlængelse af kontrakten op til 67 måneder, der enten kan være 12, 24 eller 31 måneder.

II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Metrovej 3 - CMC

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90919200
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Rengøring af kontorer bygninger på Metrovej 3.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)
Anslået værdi
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Option for Metro Service på forlængelse af kontrakten op til 67 måneder, der enten kan være 12, 24 eller 31 måneder.

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option for Metro Service på forlængelse af kontrakten op til 67 måneder, der enten kan være 12, 24 eller 31 måneder.

II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Graffiti/hærværk tog og stationer

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90690000
90911000
90911200
90917000
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Afrensning af graffiti/hærværk på stationer og tog.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)
Anslået værdi
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Option for Metro Service på forlængelse af kontrakten op til 67 måneder, der enten kan være 12, 24 eller 31 måneder.

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option for Metro Service på forlængelse af kontrakten op til 67 måneder, der enten kan være 12, 24 eller 31 måneder.

II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Vinduespolering

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Vinduespolering på stationer, kontorbygning på Metrovej 3 samt vask af glastage på stationer på højbanen.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)
Anslået værdi
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Option for Metro Service på forlængelse af kontrakten op til 67 måneder, der enten kan være 12, 24 eller 31 måneder.

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option for Metro Service på forlængelse af kontrakten op til 67 måneder, der enten kan være 12, 24 eller 31 måneder.

II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Film/folie og piktogram vedligehold

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
79340000
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Opsætning af film/folie og piktogrammer på stationer og tog.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)
Anslået værdi
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Option for Metro Service på forlængelse af kontrakten op til 67 måneder, der enten kan være 12, 24 eller 31 måneder.

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option for Metro Service på forlængelse af kontrakten op til 67 måneder, der enten kan være 12, 24 eller 31 måneder.

II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)
Betingelser for deltagelse
III.1.1)
Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)
Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)
Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4)
Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)
Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)
Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)
De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)
Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)
Kontraktbetingelser
III.2.1)
Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)
Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)
Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)
Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)
Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)
Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)
Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/08/2018
Tidspunkt: 12:00
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)
Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)
Yderligere oplysninger:
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2018

kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron