Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-København: Rengøring af lokaler 085732-2018

Danmark-København: Rengøring af lokaler

2018/S 039-085732

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 019-039391)

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)
Navn og adresser
Statens Serum Institut
46837428
Artillerivej 5
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Anja Nielsen
Telefon: +45 32683766
E-mail: aee@ssi.dk
NUTS-kode: DK011
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ssi.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/Co ... dex/244516
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Rengøring af laboratorier og laboratorietilhørende faciliteter på Statens Serum Institut
Sagsnr.: 3766
II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90911100
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Statens Serum Institut udbyder her opgave omhandlende rengøring af laboratorier og laboratorietilhørende områder. Opgaven indeholder rengøring i laboratorier, som ikke klassificeres, men der er også laboratorier og - tilhørende enheder som klassificeres og er underlagt GMP- og GMP-lignende krav. Tilbudsgiver skal kunne dokumentere væsentlig erfaring med rengøring indenfor disse områder, ligesom Tilbudsgivers personale skal kunne dokumentere opnået erfaring indenfor deres kompetencefelter. Der stilles krav om afgivelse af referencer indenfor området, etablering af kvalitetsstyringssystem, dokumenthåndteringssystemer, krav om kvalitets- og id-kontrol i Aftaleperioden.
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/02/2018
VI.6)
Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 019-039391
Del VII: Ændringer

VII.1)
Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)
Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
VII.2)
Yderligere supplerende oplysninger:
Tidsplan for indlevering af tilbud, underretning om tildeling og afslag, dato for aftaleindgåelse og dato for aftaleopstart korrigeres.
Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron