Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-København: Vinduespudsning - 226507-2018

Danmark-København: Vinduespudsning

2018/S 099-226507

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Københavns Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen
64942212
Gyldenløvesgade 15
København V
1502
Danmark
Kontaktperson: Dorthe A Dornonville de la Cour
E-mail: zh7y@buf.kk.dk
NUTS-kode: DK011
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/66270257.aspx

I.2)
Information om fælles indkøb
I.4)
Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)
Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Vinduespolering delaftale 1, Vanløse/Brønshøj

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90911300
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Københavns Kommunes Børne- og Ungeforvaltning udbyder hermed den 1 af 5 aftaler om vinduespolering på administrative enheder, skoler, institutioner m.v.

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

1) Udbudsbetingelser (der beskriver den procesuelle ramme om udbud);

2) Kravspecifikation (bilag B);

3) Rammekontrakt med bilag om arbejdsklausul, CSR-krav samt krav til faktura og statistik (bilag A);

4) Tilbudsskema (bilag C);

5) Tegninger over samtlige udbudte lokationer (Bilag D);

6) Skabelon til pudseplan.

II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)
Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 1 579 592.00 DKK / Højeste bud: 1 579 592.00 DKK taget i betragtning
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Københavns kommune Børne og Ungeforvaltning udbyder hermed den første af i alt 5 delaftaler på vinduespolering.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option på specielt glas.

II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 063-118336
IV.2.8)
Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)
Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:
Vinduespolering delaftale 1, Vanløse/Brønshøj

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
01/08/2017
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
Allianceplus A/S
Søndre Ringvej 49A
Brøndby
2605
Danmark
Telefon: +45 70207011
E-mail: sdj@allianceplus.dk
NUTS-kode: DK011
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 1 579 592.00 DKK / Højeste bud: 1 579 592.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)
Yderligere oplysninger:
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, forudsat at underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud, § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren, om at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk.1, jf. § 6, stk. 4.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2018

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron