Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Nykøbing Falster: Vinduespudsning - 417067-2018

Danmark-Nykøbing Falster: Vinduespudsning

2018/S 184-417067

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
Nykøbing Falster
4800
Danmark
Kontaktperson: Dorthe Hilleke Andreassen
Telefon: +45 54732709
E-mail: dha@guldborgsund.dk
NUTS-kode: DK022
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.guldborgsund.dk

I.2)
Information om fælles indkøb
I.4)
Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)
Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Vinduespolering område C

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90911300
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Udvendig og indvendig vinduespolering i kommunale institutioner.

II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)
Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 680 000.00 DKK
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:
Guldborgsund Kommune.

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Udvendig og indvendig vinduespolering i kommunale institutioner.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Planer for organisering og kvalitetsopnåelse / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Aktiviteter til reduktion af eksternt miljøbelastning / Vægtning: 5
Kvalitetskriterium - Navn: Initiativer til forbedring af arbejdsmiljøet / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 70
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 120-273809
IV.2.8)
Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)
Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:
Vinduespolering i Guldborgsund Kommune, område C

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
18/08/2018
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
ProfilService A/S
Silovej 1
Karlslunde
2690
Danmark
Telefon: +45 88271766
NUTS-kode: DK022
Internetadresse: www.profilservice.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 680 000.00 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)
Yderligere oplysninger:
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Klage over EU-udbud skal indgives til Klagenævnet og være modtaget inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelse af ordregivers bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/09/2018

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron