Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Ølstykke: Rengøring af kontorer, skoler og kontorudstyr - 388099-2019

Danmark-Ølstykke: Rengøring af kontorer, skoler og kontorudstyr

2019/S 157-388099

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Egedal Kommune
29188386
Dronning Dagmars Vej 200
Ølstykke
3650
Danmark
Kontaktperson: Niels Damgaard
Telefon: +45 72596266
E-mail: udbud@egekom.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/111402362.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.egedalkommune.dk/

I.2)
Information om fælles indkøb
I.3)
Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/111402362.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/111402362.aspx
I.4)
Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)
Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Rengøring af kommunale ejendomme

Sagsnr.: 19/1148
II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90919000
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Egedal Kommune udbyder hermed rengøring af kommunale ejendomme, dvs. skoler, institutioner, rådhus, sundhedscenter, plejehjem døgnboliger, mv. I alt op til ca. 165 000 m2. opdelt i 4 delaftaler.

Der er tale om almindelig frekvensbaseret rengøring. Opgaven omfatter tillige én årlig hoved-rengøring på alle lokationer.

Som en del af udbuddet indgår optioner på 3 idrætsanlæg og en fritidsklub, hvor rengøringen i dag foretages af medarbejdere ansat i Egedal Kommune.

II.1.5)
Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 88 000 000.00 DKK
II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Delaftale 1: Smørum området

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90919000
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:
Nordsjælland

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Rengøring af kommunale ejendomme i Smørom området, jf. udbudsmaterialet.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)
Anslået værdi
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Kontrakten træder i kraft den 1.1.2020 og udløber uden yderligere varsel den 31.12.2022.

Kommunen har ret til at forlænge kontrakten i 1 år på uændrede vilkår. Såfremt kommunen vil gøre brug af denne ret, skal dette meddeles leverandøren senest den 1. juli.

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Som en del af udbuddet indgår option på Delaftale 1: Smørum området Ledøje-Smørum idrætsanlæg, hvor rengøringen i dag foretages af Egedal Kommunes medarbejdere.

På baggrund af det vindende tilbud vil der efter udbuddet blive truffet beslutning om udnyttelse af optionerne, jf. også udbudsmaterialet vedrørende virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.

II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Delaftale 2: Stenløse området

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90919000
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:
Nordsjælland

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Rengøring af kommunale ejendomme i Stenløseområdet, jf. udbudsmaterialet.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)
Anslået værdi
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Kontrakten træder i kraft den 1.1.2020 og udløber uden yderligere varsel den 31.12.2022.

Kommunen har ret til at forlænge kontrakten i 1 år på uændrede vilkår. Såfremt kommunen vil gøre brug af denne ret, skal dette meddeles leverandøren senest den 1. juli.

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Som en del af udbuddet indgår i Delaftale 2: Stenløse området optioner på Veksø fritidsklub, Stenløsehallen + Klubhus og Ganløse Hallen, hvor rengøringen i dag foretages af Egedal Kommunes medarbejdere.

På baggrund af det vindende tilbud vil der efter udbuddet blive truffet beslutning om udnyttelse af optionerne for den enkelte lokation, jf. også udbudsmaterialet vedrørende virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.

II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Delaftale 3: Ølstykke området

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90919000
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:
Nordsjælland

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Rengøring af kommunale ejendomme i Ølstykke området.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)
Anslået værdi
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Kontrakten træder i kraft den 1.1.2020 og udløber uden yderligere varsel den 31.12.2022.

Kommunen har ret til at forlænge kontrakten i 1 år på uændrede vilkår. Såfremt kommunen vil gøre brug af denne ret, skal dette meddeles leverandøren senest den 1. juli.

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Delaftale 4: Rådhus, sundhedscenter, plejehjem og døgnboliger

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90919000
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:
Nordsjælland

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Rengøring af Egedal Rådhus, Egedal Sundhedscenter, plejehjemmet Egeparken og tilknyttede døgnboliger.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)
Anslået værdi
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Kontrakten træder i kraft den 1.1.2020 og udløber uden yderligere varsel den 31.12.2022.

Kommunen har ret til at forlænge kontrakten i 1 år på uændrede vilkår. Såfremt kommunen vil gøre brug af denne ret, skal dette meddeles leverandøren senest den 1. juli.

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)
Betingelser for deltagelse
III.1.1)
Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
Tilbudsgiveren skal være registreret i et relevant handelsregister i det land, hvor tilbudsgiveren har hjemsted, jf. udbudsloven 141. Danske virksomheder skal være registreret i CVR-registret.

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135, stk. 1 og 3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende § § 135, stk. 1 og 3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

III.1.2)
Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Årsomsætning:

- Delaftale 1: Smørum området: 6 300 000 DKK for hver af de 2 seneste afsluttede regnskabsår,

- Delaftale 2: Stenløse området: 7 200 000 DKK for hver af de 2 seneste afsluttede regnskabsår,

- Delaftale 3: Ølstykke området: 8 000 000 DKK for hver af de 2 seneste afsluttede regnskabsår.

- Delaftale 4: Rådhus, sundhedscenter, plejehjem og døgnboliger: 2 500 000 DKK for hver af de 2 seneste afsluttede regnskabsår.

Bydes der på flere delaftaler, skal tilbudsgiver opfylde mindstekravet til årsomsætning kumuleret for alle de delaftaler, som tilbuddet omfatter. Eksempelvist, bydes der på Stenløse og Ølstykke delaftaler, skal tilbudsgiver have en årsomsætning på minimum 15 200 000 DKK i hvert af de 2 seneste afsluttede regnskabsår.

Egenkapital: En positiv egenkapital i hver af de 2 seneste afsluttede regnskabsår, uanset hvor mange delaftaler der bydes på.

Resultat af primær drift: Et positivt resultat af primær drift i hver af de 2 seneste afsluttede regnskabsår, uanset hvor mange delaftaler der bydes.

Ekstern revisionspåtegning: Regnskabet de 2 seneste afsluttede regnskabsår må ikke indeholde forbehold for tilbudsgivers fortsatte drift eller påpege forhold, der strider mod dansk lovgivning, uanset hvor mange delaftaler der bydes.

Erhvervs- og produktansvarsforsikring: Tilbudsgiver skal have en forsikringsdækning på minimum 10 000 000 DKK for personskade og 5 000 000 DKK for tingsskade/formuetab, uanset hvor mange delaftaler der bydes.

Oplysninger om deltagelse i konsortium:

Hvis Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der for hver af de deltagende virksomheder udfyldes et ESPD i Mercells online version. De øvrige virksomheder i konsortiet/sammenslutningen inviteres/tilføjes så i Mercell, så de kan udfylde et ESPD også. Følg vejledningen/instrukserne i Mercell.

Konsortiedeltagerne skal endvidere underskrive og aflevere Konsortieerklæring, jf. bilag 2. Ved udfyldelse af bilag 2, skal de deltagende juridiske personer hver især være angivet klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget, som Ordregiver med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftale med. Deltagere i sammenslutningen hæfter solidarisk for tilbuddet og eventuel kontrakt.

Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet:

Deltager Tilbudsgiver med støtte fra andre enheder, fx andre virksomheder eller datter-/søster- eller moderselskaber, skal Tilbudsgiver udfylde ESPD i Mercell, og den støttende enhed skal også udfylde et ESPD online i Mercell. Dette kan være relevant i tilfælde, hvor tilbudsgiver ikke selv kan opfylde kravene til enten økonomisk og finansiel formåen eller teknisk og faglig formåen eller f.eks. ønsker at give opgaven til et datterselskab. Den støttende enhed/virksomhed inviteres/tilføjes så i Mercell, så de kan udfylde et ESPD også. Følg vejledningen/instrukserne i Mercell.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Årsomsætning: Afhænger af antal delaftaler der bydes på, jf. beskrivelse.

Egenkapital: En positiv egenkapital i hver af de 2 seneste afsluttede regnskabsår.

Resultat af primær drift: Et positivt resultat af primær drift i hver af de 2 seneste afsluttede regnskabsår.

Ekstern revisionspåtegning: Regnskabet de 2 seneste afsluttede regnskabsår må ikke indeholde forbehold for tilbudsgivers fortsatte drift eller påpege forhold, der strider mod dansk lovgivning.

Erhvervs- og produktansvarsforsikring: Tilbudsgiver skal have en forsikringsdækning på minimum 10 000 000 DKK for personskade og 5 000 000 DKK for tingsskade/formuetab.

III.1.3)
Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Tilbudsgiver skal indenfor de sidste 3 år have udført mindst 1 lignende eller tilsvarende arbejder, jf. nedenfor. Perioden på 3 år regnes fra tilbudsfristen.

Lignende eller tilsvarende arbejder afgrænses ud fra følgende kriterier:

1) Indholdsmæssigt: Udførelse af rengøringsopgaver for private virksomheder og/eller offentlige myndigheder indeholdende frekvensrengøring af forskelligartede typer af rum såsom kontorlokaler, klasseværelser, idrætshaller, børneinstitutioner, plejehjem og lignende samt hovedrengøring af samme;

2) Årlig værdi: Referencernes årlige værdi skal være mindst ligeså høj som den/de delaftale(r), der afgives tilbud på. Delaftalernes årlige værdi følger herunder:

- Delaftale 1: Smørum området: 6 300 000 DKK,

- Delaftale 2: Stenløse området: 7 200 000 DKK,

- Delaftale 3: Ølstykke området: 8 000 000 DKK,

- Delaftale 4: Rådhus, sundhedscenter, plejehjem og døgnboliger: 2 500 000 DKK.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgave, det årlige beløb for udførslen, udførelsesperiode, kontaktperson og kontaktoplysninger hos referencen. Udbyder forbeholder sig retten til at kontakte referencer.

Såfremt der bydes på flere delaftaler, skal referencen/referencerne have mindst samme årlige værdi, som de delaftaler der bydes på. Eksempelvist, bydes der på Stenløse og Ølstykke områderne, skal referencen/referencerne have en årlig værdi på mindst 15 200 000 DKK.

Der må angives op til 10 referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Tilbudsgiver skal indenfor de sidste 3 år have udført mindst 1 lignende eller tilsvarende arbejder, jf. beskrivelse af udvælgelseskriteriet.

III.1.5)
Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)
Kontraktbetingelser
III.2.1)
Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)
Kontraktudførelsesvilkår:
Tilbudsgiver må ikke anvende underleverandører til den daglige frekvensbaserede rengøring.

Ordregiver vurderer, at den daglige frekvensbaserede rengøring er en central opgave der i henhold til Udbudslovens § 144 stk. 8 skal udføres af tilbudsgiver selv for at sikre kvaliteten i det udførte arbejde. Samtidig arbejder leverandøren under en særlig grad af fortrolighed idet leverandøren til enhver tid i kontraktperioden har adgang (via nøgler, alarmkoder mv.) til alle bygninger omfattet af den/de delaftaler leverandøren tildeles.

III.2.3)
Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)
Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)
Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)
Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)
Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/09/2019
Tidspunkt: 12:00
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)
Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)
Yderligere oplysninger:
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/08/2019

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron