Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Vejle: Vinduespudsning - 219680-2018

Danmark-Vejle: Vinduespudsning

2018/S 096-219680

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Vejle Kommune
29 18 99 00
Skolegade 1
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Camilla Høj Lindstrøm
Telefon: +45 76811733
E-mail: cahli@vejle.dk
NUTS-kode: DK032
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejle.dk

I.2)
Information om fælles indkøb
I.4)
Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)
Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Vinduespolering

Sagsnr.: 88.00.00-G01-1-18
II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90911300
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Vejle Kommune ønsker at udbyde vinduespolering i alle enheder og institutioner.

II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)
Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 335 000.00 DKK
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Delaftale 2 - Give

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Vinduespolering i alle Vejle Kommunes enheder og institutioner i Give-området.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Delaftale 3 - Jelling og Vejle Øst

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Vinduespolering i alle Vejle Kommunes enheder og institutioner i Jelling og Vejle Øst-området.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Delaftale 6 - Vejle Nord

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Vinduespolering i alle Vejle Kommunes enheder og institutioner i Vejle Nord-området.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Delaftale 7 - Vejle City 1

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Vinduespolering i alle Vejle Kommunes enheder og institutioner i Vejle City (1)-området.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 041-089762
IV.2.8)
Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)
Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:
Delaftale 2 - Give

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
17/05/2018
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
Forenede Service A/S
11394914
Søborg
Danmark
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 260 000.00 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:
Delaftale 3 - Jelling og Vejle Øst

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
17/05/2018
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
Forenede Service A/S
11394914
Søborg
Danmark
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 436 000.00 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:
Delaftale 6 - Vejle Nord

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
17/05/2018
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
Birn's Rengøringsservice ApS
36479345
Vejle
Danmark
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 571 000.00 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 7
Betegnelse:
Delaftale 7 - Vejle City 1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
17/05/2018
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
Birn's Rengøringsservice ApS
36479345
Vejle
Danmark
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 067 800.00 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)
Yderligere oplysninger:
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævn for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/05/2018

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron